Pridané: 3.7.2011, 16:00

Vybíjanie batérie

Konečne som sa dostal k tomu aby som dokončil moje načaté meranie kapacity nabitej batérie a tu sú výsledky. Batériu som vybíjal pomocou zapojenia, ktoré som tu zverejnil nedávno. Toto meranie som musel prerušiť kôli návšteve Brna, takže meranie bolo uskutočnené behom dvoch dní, medzi ktorými bola 3 dňová pauza. Jednotlivé články sú typu NKNU 16, mali by teda mať 16Ah, predpokladal som, že by mohli mať aspoň tých 10Ah alebo 8Ah, no nakoniec sa ukázalo že ich kapacita je zhruba 5.5Ah. Nevadí, aspoň niečo.

Predtým ako som mal zmontovaný prípravok som vybíjal batérie 2hodiny prúdom 500mA, preto treba ku kapacite získanej týmto meraním pripočítať k dobru akumulátoru 1Ah.

Články som najprv vybíjal pomocou skonštruovaného prípravku prúdom 1A a keď veľkosť zaťaženého akumulátoru poklesla na hodnotu 10V zmeral som napätie na jednotlivých článkoch, aby som zistil, ktoré články majú zníženú kapacitu, poznačil som si ich nálepkou a potom vyradil, aby som mohol pokračovať v testovaní kapacity ostatných článkov.

Napätie na akumulátore som priebežne kontroloval a značil jeho stav, tu je výsledný priebeh napätia:

Z grafu možno vidieť ako napätie v priebehu niekoľkých minút na začiatku poklesne na úroveň približne 12V, potom je akumulátor dlhší čas schopný dodávať prúd bez toho aby jeho napätie pokleslo, v mojom prípade si akumulátor udržal napätie po dobu 4hod, potom nastal rýchly pokles napätia - akumulátor bol na konci s výdržou. (pauza označuje 3 dňovú prestávku v meraní počas ktorej som bol mimo domu)

Vyradil som teda články, ktorých napätie pokleslo z 1.2V na 0.6V a pokračoval vo vybíjaní prúdom 1A.

Myslel som že akumuátor vydrží nejakú tú hodinku držať napätie, no na moje prekvapenie po 10min nastal ďalší pokles napätia, začalo sa ukazovať že ani zvyšné články na tom nie sú s kapacitou výrazne lepšie. Tu možno vidieť priebeh vybíjania.

Výsledky som preložil priamkou, pretože z rozloženia jednotlivých hodnôt vidieť že pri tomto vybíjaní sa jednalo o lineárny pokles napätia akumulátoru.

Opäť som vyradil články ktorých napätie pokleslo na polovičnú hodnotu nabitých článkov a pokračoval v meraní kapacity článkov. Nakoniec mi ostali 3 články.

Ich výdrž tiež nebola výrazne vyššia než ostatných článkov. Po chvíli aj ic napätie začalo klesať a vedel som, že sa blíži koniec môjho merania.

Graf som rozdelil na dve lineárne časti. Prvá časť znázorňuje vybíjanie akumulátoru, druhá časť tiež znázorňuje vybíjanie akumulátoru, ďalej som nemeral, no myslím si, že ak by som pokračoval došlo by k veľmi prudkému poklesu napätia akumlátoru a jednotlivé články by sa podľa mňa v priebehu 20min úplne vybili.

Pri meraní sa ukázalo že každý článok si pri vybíjaní udržoval napätie 1.2V a v istom okamihu došlo k rýchlemu poklesu jeho napätia na 0.7V a potom z 0.7 na 0.6V, tento prechod bol však pozvoľnejší. Povedal by som teda, že články si držia napätie a potom keď už sú skoro vyčerpané nastane na nich pokles napätia.

Záver

Meraním som zistil že akumulátor má kapacitu približne 5.5Ah.

Prílohy

Namerané údaje
Súbor pre generovanie 1.grafu pre gnuplot
Súbor pre generovanie 2.grafu pre gnuplot
Súbor pre generovanie 3.grafu pre gnuplot

Späť