Dátum: 4.5.2012

Nf aktívna priepusť s tranzistorom

V knihe od "J.Daneša, Amatérská radiotechnika a elektronika III.díl" som našiel zapojenie aktívnej dolnej priepuste s tranzistorom. Chcel som to vyskúšať a zmerať si parametre tohto zapojenia.

Nasimuloval som si jeho chovanie na pc, aby som vedel čo môžem od neho očakávať a potom som ho skúsil zložiť v dielni na škole.

Tu možno vidieť výsledok simulácie. Zosilňovač zosiluje počuteľné audio pásmo a potom jeho zosilnenie klesá -20dB/dek.

Zapojenie som zapojil na breadborde v školskej dielni a zmeral pomocou generátoru. Vstupné napätie som zvolil Uvst = 2V.

f[Hz]Uout[V]
1041.557
2601.536
4041.520
5011.515
6041.561
8201.584
11201.540
20531.600
24001.557
27001.450
30431.301
34001.146
37001.060
41350.850
47240.651
50000.625
55000.526
73200.327
82000.295
115000.250

Frekvenčná charakteristika nf priepuste, Uvst = 2V

Z grafu je možné odčítať medznú frekvenciu, je to približne 3200kHz, zoslabenie určím ako smernicu filtra v oblasti klesania charakteristiky, dosahuje hodnotu asi -18dB/dek.

Bohužiaľ, tentokrát som pravdepodobne zmazal fotku zapojenia na breadborde, nemôžem ju nikde nájsť.

Dnešné filtre používajú modernejšie súčiastky ako tranzistory, samozrejme možno použiť operačné zosilovače a vystavať na nich požadovanú pásmovú priepusť pre nf, alebo taktiež IO pre daný účel, napr. LM386.

Späť