Dátum: 26.3.2012

Od sínusu k PWM

Nedávno som v škole na laboratórnom cvičení meral zosilovač pracujúci v triede D a zaujala ma jednoduchosť s akou je možné previesť signál sínusového tvaru (alebo aj iného) na signál PWM. Zašiel som do školskej "bastírne" a vyskúšal nasledujúce zapojenie.

Nedávno som v škole na laboratórnom cvičení meral zosilovač pracujúci v triede D a zaujala ma jednoduchosť s akou je možné previesť signál sínusového tvaru (alebo aj iného) na signál PWM. Zašiel som do školskej "bastírne" a vyskúšal nasledujúce zapojenie.

Tu je zas výsledok simulácie v PSpice. Z tohto obrázku je zrejmý aj princíp celého zapojenia. Vstupný sínusový signál je "rozsekaný" pomocou signálu s pilovitým priebehom, ktorý má vyššiu frekvenciu. Na výstupe komparátoru sa obají už výsledný signál PWM. Treba si všimnúť meniacu sa šírku pulzov.

Takto to vyzeralo v reálnom zapojení na pokusnej doske.

Priebehy napätí som sledoval na osciloskope. Zapojenie po značnom čase začalo fungovať tak ako som chcel.

Späť